H İ B

deprem

ÜYELİK ŞARTLARI VE BİLGİLENDİRME

Hizmet İhracatçıları Birliğine Hizmet İhracatı yapan veya yapmayı planlayan Kurum ve Kuruluşlar üye olabilmektedir.

Üyelik Başvurusu Online olarak yapılmaktadır. Aşağıdaki linkten başvuru sürecini başlatabilirsiniz.

Videoyu oynat

Hizmet İhracatçıları Birliği 2023 yılı giriş ve yıllık aidat bedeli:

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin Giriş ve Yıllık aidatları ile İGE A.Ş. kesintileri aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Ödemelerin firmanın üye olduğu ya da yıllık aidatını yatıracağı yıldan önceki brüt satış tutarına karşılık gelen bareme göre yapılması gerekmektedir.

Giriş aidatı firmaların ilk defa üye olurken ödedikleri tutar olup, Giriş aidatının alındığı yıl ayrıca yıllık aidat alınmayacaktır.

Yıllık aidat üyeliği açık durumda olan firmalara her yıl 1 Ocak tarihinde tahakkuk eden ve Şubat sonuna kadar vadesi olan aidat tutarıdır. İlgili aidatın zamanında ödenememesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre gecikme zammı tahakkuku yapılmaktadır.

İGE A.Ş. kesintisi, 06.11.2021 tarih ve 31651 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7341 sayılı Kanun çerçevesinde faaliyete geçen İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’ne (İGE A.Ş.) aktarılmak üzere, oranları Ticaret Bakanlığınca belirlenen kesintidir.

2023 yılı aidat barem ve tutarları

Brüt Satış Tutarı Üyelik AidatıİGE A.Ş. AidatıToplam ödenecek Aidat Tutarı
0-9,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,25 Katı (2.502 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,75 Katı (17.514 TL)
10-29,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 0,5 Katı (5.004 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL)
30-49,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (10.008 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL)
50-59,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1 Katı (10.008 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3,5 Katı (35.028 TL)
60-99,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 1,5 Katı (15.012 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (40.032 TL)
100-199,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2,5 Katı (25.020 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (45.036 TL)
200-399,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3,5 Katı (35.028 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (55.044 TL)
400-499,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (45.036 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 2 Katı (20.016 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 6,5 Katı (65.052 TL)
500-599,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4,5 Katı (45.036 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (30.024 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 7,5 Katı (75.060 TL)
600-999,99 Milyon TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (55.044 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 3 Katı (30.024 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 8,5 Katı (85.068 TL)
1 Milyar-2,49 Milyar TLAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 5,5 Katı (55.044 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (40.032 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 9,5 Katı (95.076 TL)
2,5 Milyar TL ve üzeriAylık Brüt Asgari Ücret tutarının 6,5 Katı (65.052 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 4 Katı (40.032 TL)Aylık Brüt Asgari Ücret tutarının 10,5 Katı (105.084 TL)

Hizmet İhracatçıları Birliği Banka hesap bilgisi:

 • Birlik Hesap Adı

  Hizmet İhracatçıları Birliği

 • Banka

  Vakıfbank

 • Şube

  Güneşli

 • Hesap No.

  00158007307029869

 • IBAN No.

  TR30 0001 5001 5800 7307 0298 69

Giriş aidatınızı/ yıllık aidatınızı IBAN numaralı hesabına havale/eft yoluyla ödeyebilirsiniz.

Firmanıza ait yıllık aidatınızı banka hesabımıza yatırmanız halinde Vergi Numaranız (gerçek kişiler için TC Kimlik No) ve Firma Unvanınızı açıkça belirtmeniz gerekmektedir.

ÜYELİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

1. BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME:

 • Üyelik Başvuru Formu

  Online olarak başlattığınız süre zarfında tarafınıza iletilecektir.

 • Üyelik Taahhütnamesi

  ıslak imzalı (şirketi temsile haiz şahıs tarafından) ve kaşeli bir şekilde sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • Başvuru formu ve taahhütnamedeki imzalar imza sirküleri ile birebir uyuşmalıdır.

  Aksi takdirde başvuru kabul edilmeyecektir.

 • Başvuru sırasında Belgelerin Elektronik İmza ile imzalanması talep edilebilir.

  Bu durumda Başvuru formu ve taahhütnamenin Aslının Genel Sekreterliğimize iletilmesine gerek bulunmamaktadır. Başvuru formu ve taahhütname sisteme kaşeli imza olarak yüklenmeli ve Elektronik imza yapan kişi/kişiler ile ıslak imza yapan kişi/kişiler aynı olmalıdır.

2. TİCARET SİCİL GAZETESİ:

 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin:

  Ana sözleşme örneği veya Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi)

 • Esnaf ve Sanatkârlar İçin:

  Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Odasından alınan ve esnaf sicil numarası ile üretim faaliyetinde bulunduğunu gösterir "Faaliyet Belgesi” (Fotokopi)

 • Joint Venture -Konsorsiyumlar İçin:

  Durumlarını Gösterir Ortaklık Sözleşmesi (Fotokopi)

3. VERGİ LEVHASI:

 • Barkodlu Vergi Levhası veya Vergi Mükellefiyet Yazısı

  (Fotokopi)

4. İMZA SİRKÜLERİ:

 • Şahıs şirketleri için imza beyannamesi

  (Fotokopi)

5. KURUMLAR VERGİ BEYANNAMESİ veya YERİNE GEÇEN BELGE:

 • Gerçek ve Tüzel Kişi Tacirler İçin:

  Üyelik talebinde bulunulan yıldan bir yıl önceki yıla ait kurumlar vergi beyannamesi (Eğer Kurumlar Vergisi beyannamesi henüz çıkmadıysa Brüt satış tutarını gösterir Bir yazı veya Belge) her sayfası YMM veya SMMM tarafından kaşeli imzalı evrakın ASLI,

 • Onayı yapan YMM veya SMMM’nin faaliyet belgesi ve imza beyannamesinin

  fotokopi sureti

 • Kuruluş tarihi üyelik talebinde bulunan yıl ile aynı olan firmalar için

  Aşağıda belirtilen dilekçenin YMM veya SMMM tarafından kaşeli imzalı evrak

 • Dilekçe

  İndirmek İçin tıklayınız

HİB Genel Sekreterliği Üye İlişkileri Şubesi iletişim kişileri:

Genel e-posta
uyelik@hib.org.tr

Halid DEMİRCİ
+90 (212) 454 09 17
halid.demirci@hib.org.tr

Burcu TEKİN
+90 (212) 454 07 08
burcu.tekin@hib.org.tr