H İ B

deprem

S.S.S.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Birlik faaliyetleri hakkında bilgi almak için tıklayınız

Hizmet ihracatçıları Birliğine İlişkin Alt Sektörler hakkında bilgi almak için tıklayınız

 1. Birliğimize Yapılabilecek Destek Başvuruları:
  • Hizmet Sektörüne Yönelik – Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi – 2015/8 Sayılı Karar için tıklayınız
  • Hizmet Sektörüne Yönelik – 2564 Sayılı Karar (Turquality) için tıklayınız
 2. Ticaret Bakanlığı veya Diğer Kurum / Kuruluşlara Yapılan Destek Başvuruları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Üye olmak için tıklayınız

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

uyelik@hib.org.tr adresine üyelikten çıkış talebi olan dilekçe ve imza sirkülerinin gönderilmesi yeterlidir.

16.10.2019 itibari ile TİM Online İşlemler (https://online.tim.org.tr/login) adresinden bilgilere firma parolanız ile erişim sağlayabilirsiniz. Sistemin yeni başlaması nedeni ile öncelikle firma adına parola almanız gerekmektedir.

Personel iletişim rehberi için tıklayınız.

Firma sahipleri, ortakları ve çalışanları TCK ilgili hükümlerde belirtilen suçlardan affa uğramış ise veya belirtilen suçlardan ötürü mahkûm olmamak kaydıyla, başvuru döneminden önceki 3 yıl içinde ihracat yapmış olmak kaydı ile yeşil pasaport başvurusu yapabilmektedir. Firma sahip/ortakları için ortaklığı gösterir belge sunulması gerekmektedir. Ticaret Sicil Gazetesinde ortaklık bilgisi bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu karar defterinin ve pay defterinin ilgili sayfalarının noter onaylı suretlerinin ibrazı gereklidir.

Firma çalışanları için ise, ilgili firmadan son 3 aylık SGK bildirimi temin edilmesi gerekmektedir.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir. Son 3 yılda her yıl ihracat yapma şartı bulunmamaktadır.

Not: Söz konusu haktan yararlanabilmek için ilgili firmanın Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması gerekmektedir.

Son 3 takvim yılı itibariyle (2020, 2021 ve 2022), yıllık ortalama ihracatı;

0,5 milyon ABD doları ile – 10 milyon ABD doları arasında (10 milyon dolar dahil) olan firmalara 1,
10 milyon dolar üzeriyle 25 milyon dolar arasında olan firmalara 2,
25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmalara 3,
50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmalar 4,
100 milyon dolar üzerinde ihracatı olan firmalara ise 5 yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

İlk başvuru aşamasında Birliğe teslim edilen belgeler (YMM Tasdik Raporu, Firma İmza Sirküleri, Başvuru Dilekçesi) incelenerek Ticaret Bakanlığına iletilir. Bakanlık resmi yazı ile firmanın hakediş bilgisini Birliğe iletir. Birlik, firmayı hakediş konusunda bilgilendirir ve hazırlanacak evraklar konusunda yönlendirir.

Bakanlıktan onaylanan (fotoğrafınızın üzerinde bulunduğu) Talep Formu, iş adresinize teslim edildikten sonra, bu formun arka yüzünde yer alan talimatların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir.

Pasaport başvuru sahibinin, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte, bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

 • Talep Formu
 • Nüfus Cüzdanı
 • Bordo Pasaport
 • Biyometrik Fotoğraf
 • Yeşil Pasaport Defter Bedeli yatırıldığına dair Dekont

Söz konusu haktan yararlanabilmek için ilgili firmanın Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması gerekmektedir.

Hizmet İhracat Geliri, beyana tabi olması nedeniyle, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanacak özel bir tasdik raporu gerekmektedir.

İlk başvuru evrakları: YMM Tasdik Raporu, Firma İmza Sirküleri ve Başvuru Dilekçesidir.

Her sektöre özel gereken tasdik raporu detayları için personel ile irtibata geçilmesi tavsiye edilir. info@hib.org.tr

Hizmet sektöründe ihracat yapan firmaların yetkililerine (sahip, ortak, çalışan), TCK ilgili maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması kaydıyla 4 yıl süreyle hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

 

Bordo pasaportunuz sizde kalacaktır, ancak ülke çıkışlarında sadece birini kullanabilirsiniz.

Vize alınacak ülkeler için standart bordo pasaport ile işlemlerinize devam edebilir ya da kontenjanınız olması durumunda pasaport iptali ile yeni 4 yıllık pasaportunuzu alabilirsiniz.

Firmada çalışan ortak ve/veya personelin görevden / ortaklıktan ayrılması durumunda, yeşil pasaportun iptali için Ticaret Bakanlığı İlgili Bölge Müdürlüğü veya İl Nüfus Müdürlüğü ile irtibata geçilerek dilekçe iletilmesi gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı Marmara Bölge Müdürlüğü Telefonu: 0212 454 08 20
İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü Telefonu:                                   0212 518 20 20 (pbx)

Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilileri, hususi damgalı pasaport alabilme şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşıldığı veya pasaportun geçerlilik süresi içerisinde bu şartlardan herhangi birini kaybettiği tarihi izleyen 3 iş günü içerisinde hususi damgalı pasaportlarını iade etmekle yükümlüdür. İade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

Söz konusu haktan yararlanabilmek için ilgili firmanın Hizmet İhracatçıları Birliği‘ne üye olması gerekmektedir.