H İ B

deprem

Dünya hizmet ihracatının 2022 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık %15 artışla 7 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Pandemi nedeniyle yaşanan olumsuz koşulların aşılmasına karşılık, 2022 yılında gerçekleşen çip krizi, Rusya-Ukrayna savaşı, yüksek enflasyon sorunlarına rağmen gerçekleşen bu büyüme hizmet ihracatı açısından olumlu bir nitelik olarak ortaya çıkmaktadır.

Ülkemiz ise başta Turizm ve Taşımacılık olmak üzere birçok hizmet sektöründe sağladığı yüksek ihracat artışıyla dünyadan pozitif olarak ayrışmış ve 2022 yılını %47 artışla 90,28 milyar dolar hizmet ihracatı ile kapatmıştır. Hizmet ticareti fazlası ise %56,55 artışla 49,80 milyar doları bulmuştur.

No Data Found

Yukarıda ifade edilen başarıda, turizm sektöründe sağlanan %55 oranındaki ihracat artışı ile yük ve yolcu taşımacılığı sektörlerinde sağlanan %50 oranındaki ihracat artışı kilit rol oynamıştır. Geleneksel olarak güçlü olduğumuz bu sektörlerde, aşılama sürecine paralel olarak uluslararası seyahatlerin yeniden yükselişe geçmesi pozitif bir etki göstermiştir. Turizm ve Taşımacılık sektörleri bir bütün olarak hizmet ihracatımızın yaklaşık %86,30’unu oluşturmuştur.

Diğer sektörlere baktığımızda, %162,5 ihracat artışı ile 504 milyon dolar barajını geçen eğlence ve kültür hizmetleri ile %42 artış sağlayarak 1,7 milyar dolar seviyesini aşan sigorta ve emeklilik hizmetleri dikkat çekici bir başarı elde etmiştir. Hizmet ihracatımızın sektörler arası daha homojen dağılımı ve yüksek katma değerli hizmet ihracatına geçiş anlamında bu sektörlerde sağlanan başarı büyük önem arz etmektedir. Gelecek vadeden bir diğer sektörümüz de %47 ihracat artışı sağlayarak yaklaşık 732 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Finansal Hizmetler sektörümüz olmuştur. Geleneksel olarak güçlü olduğumuz bir diğer sektör olan yurtdışı müteahhitlik alanında ise 2022 yılında toplam değeri 469 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir.

TCMB tarafından açıklanan verilerde ayrı bir kırılım olarak yer almayan ancak çarpan etkisi ile hizmet ihracatımızda önemli bir yer tutan Eğitim ve Sağlık Hizmetleri sektörlerimizde de Turizm ile paralel olarak uluslararası seyahatlerin yeniden yaygınlaşması ile ciddi bir ihracat artışı beklenmektedir. Uluslararası verilere göre her iki sektörde de dünyada ilk 10’da yer alan ülkemiz sahip olduğu potansiyel ile daha yukarılara çıkma anlamında da ciddi bir fırsata sahiptir.

Birliğimizce gerçekleştirilecek;

  • Sektörel Ticaret ve Alım Heyetleri,
  • Yurtdışı/yurtiçi fuar organizasyonları,
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde tanıtım ve işbirliği faaliyetleri,
  • Seminer, eğitim, kongre, proje, toplantı vb. organizasyonlar ile ülkemiz hizmet ihracatının gelişimi her alanda desteklenecektir.