H İ B

deprem

Ülkemiz hizmet ihracatı ve dolaylı olarak mal ihracatı için stratejik öneme sahip olan sektörde faaliyet gösteren;

• Karayolu taşıma şirketleri
• Deniz taşımacılığı firmaları
• Hava kargo firmaları
• İntermodal / kombine taşımacılar
• Forwarder’lar vb. firmalar, Birliğimizin iştigal alanı içindedir. Mal ve hizmet ihracatına yönelik belirlenen 2023 hedeflerine ulaşılması noktasında önemli bir yer tutan sektörün hizmet ihracatı kalem ve pazarlarının çeşitlendirilmesi, yeni pazarlara girilmesi, var olan pazarlarda tutundurulması ve geliştirilmesini teminen yurtiçi ve yurtdışında ulusal-uluslararası kamu / özel sektör kurum, kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Hizmet İhracatçıları Birliği, bünyesinde yer alan Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektör Komitesi aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren hizmet ihracatçılarının sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler sunmayı hedeflemekte ve sektör firmalarının rekabetçiliğini arttırmayı amaçlamaktadır.

ALT SEKTÖRLER

Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Komitesi