H İ B

deprem

HİB AYRICALIKLARI

HİZMET İHRACATÇILARINA YEŞİL PASAPORT

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin doların üzerinde olan Hizmet ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 Bin doların üzerinde olan  Hizmet ihracatçı firma temsilcilerine yeşil pasaport verilecektir.

Söz konusu haktan yararlanabilmek için ilgili firmanın Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olması gerekmektedir. Üyelik ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bakanlar Kurulunun 22.03.2017 tarihinde yürürlüğe giren 2017/9962 sayılı “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar kapsamında Hizmet İhracatına yönelik Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin Genelge Bakanlık Makamının 03.04.2017 tarihli onayı ile yürürlüğe girmiş olup;

Son 3 takvim yılı itibariyle (2021, 2022, 2023), yıllık ortalama ihracatı;

Son 3 takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama ihracatıYeşil Pasaport AdediToplam İhracatı
500 bin ile 10 milyon ABD Doları arası
(10 milyon USD dahil)
1(Toplam İhracatın 1,5 Milyon ABD Doları ile 30 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
10 milyon ile 25 milyon ABD Doları arası
(25 milyon USD dahil)
2(Toplam İhracatın 30,01 Milyon ABD Doları ile 75 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
25 - 50 milyon ABD Doları arası
(50 milyon USD dahil)
3(Toplam İhracatın 75,01 Milyon ABD Doları ile 150 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
50 - 100 milyon ABD Doları arası
(100 milyon USD dahil)
4(Toplam İhracatın 150,01 Milyon ABD Doları ile 300 Milyon ABD Doları arasında olmalı)
100 milyon ABD Doları üzeri5(Toplam İhracatın 300,01 Milyon ABD Dolarının üzerinde olmalı)

Şartlarına uyan firmaların yetkilisine hususi damgalı pasaport verilebilecektir.

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

 

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile ilgili işlemler hakkında bilgiler:

 

 • Hususi damgalı pasaport alan firma yetkilisinin işten veya ortaklıktan ayrılma durumlarında 3 iş günü içerisinde bildirim yapılması gerekmektedir. Bildirim yapmak firmanın yükümlülüğünde olup bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma ve yetkililerine dört yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmez.

 

 • Pasaport iptali, yenileme talebi vb. konular için Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilecek dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayın.

 

 • Hususi damgalı pasaport işlemleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bilgiler ile ilgili belgeye ulaşmak için tıklayın.

 

 • İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde yapılacak işlemler ile ilgili sunulacak belgeler ve dikkat edilecek hususlar ile alakalı bilgi notuna ulaşmak için tıklayın.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

Belirtilen belgeleri aşağıdaki adrese elden veya kargo ile iletmenizin akabinde işlemleriniz başlayacaktır.

HİB/Evrak Kayıt, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Bahçelievler/İSTANBUL

(Firmanızın kaşesi ve imza sirkülerinde belirtilen temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış)
Dilekçe

 • 2- İmza Sirküleri aslı veya noter onaylı sureti

Raporun Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen dispozisyona uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki link üzerinden raporun hazırlanmasını rica ederiz.
(http://uyeler.hib.org.tr/ymm/)

 • 4- Fatura Tablosu

  Aşağıdaki ekte yer alan örnek fatura tablosunda belirtilen yönlendirmeler esas alınarak hazırlanmalıdır. Tablo, üzerinde YMM Mühür ve İmzası olan bir CD ile birlikte iletilebilir.

 • 5- Finansal Bilgi Formu

  Aşağıdaki linkte yer alan finansal bilgi formunun YMM Mühür ve İmzalı olarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 • 6- Son üç takvim yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  YMM Mühür ve İmzalı

 • 7- YMM Faaliyet Belgesi

 • 8- YMM Tasdik Sözleşmesi

  * Sayfada belirtilen birinci aşama belgeleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticaret Genel Müdürlüğü onayına sunulacaktır. Bakanlık onayı akabinde Birliğimiz firma ile iletişime geçip ikinci aşama belgelerini talep edecektir.

SEKTÖRLERE ÖZEL İSTİSNALAR

 • Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektörü:

  Firma kara taşımacılığı yapıyorsa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan “Taşımacı Yetki Belgesi”nin YMM Mühür&İmzalı hali dosya ekine konulmalıdır.
  Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri ile Türkiye üzerinden transit olarak yapılan taşımacılık işlerine ilişkin verilen hizmet, faturanın yurtiçi ya da yurtdışı müşteri adına düzenlenmiş olmasına bakılmaksızın hizmet ihracatı olarak kabul edilir.
  Firmanın Acente (Forwarder/Aracı) olması halinde; hizmet ihracatı tutarı hesaplanırken acentenin elde ettiği hizmet gelirlerinden, fiili taşımayı yapan/ liman işletmecisi firması/firmaları tarafından verilen hizmet karşılığında ödenen tutar (KDV'den istisna taşıma giderleri) tenzil edilir ve kalan kısım hizmet ihracatı tutarı olarak alınır.

 • Yolcu Taşımacılığı Sektörü ve Yük Taşımacılığı Sektörü:

  Türkiye’de yerleşik seyahat acenteleri aracılığıyla yapılan satışlar hariç olmak üzere transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan işlemler hizmet ihracatı kapsamında yer almaktadır.

 • Havaalanı ve Deniz Limanları İşletmeciliği/Yer Hizmetleri Sektörü:

  Türkiye ile yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapan firmalara ve Türkiye üzerinden transit olarak taşıma yapan firmalara verilen hizmetler, hizmet ihracatı kapsamında kabul edilir.

 • Gastronomi ve Konaklama Hizmetleri Sektörü:

  Türkiye'de alınan konaklama veya rehberlik hizmetine ilişkin olarak konaklama tesisi veya turist rehberi tarafından yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlara (yabancı gerçek kişi turist veya yurt dışında yerleşik seyahat acentesi) kesilen faturalar ile yabancı gerçek kişi turistlere yönelik olarak, yurt içinde yerleşik seyahat acentelerine düzenlenen faturalarda yer alan tutar, hizmet ihracatı tutarı olarak kabul edilmektedir.

 • Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü Hizmetleri Sektörü:

  Hizmet ihracatı tutarı hesaplanırken, acentenin yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlardan (yabancı gerçek kişi turist veya yurt dışında yerleşik seyahat acentesi) elde ettiği hizmet gelirlerinden, söz konusu kişi ve kuruluşlara Türkiye'de yerleşik “konaklama tesisi” ve “turist rehberi” tarafından verilen hizmetlere karşılık ödenen tutarlar indirilip, kalan kısım hizmet ihracatı tutarı olarak belirtilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için;
yesilpasaport-hizmet@hib.org.tr

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197  Bahçelievler/İSTANBUL

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR

Belirtilen belgeleri aşağıdaki adrese elden veya kargo ile iletmenizin akabinde işlemleriniz başlayacaktır.

HİB/Evrak Kayıt, Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197 Bahçelievler/İSTANBUL

(Firmanızın kaşesi ve imza sirkülerinde belirtilen temsile yetkili kişi/kişilerce imzalanmış)
Dilekçe

 • 2- İmza Sirküleri aslı veya noter onaylı sureti

Raporun Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen dispozisyona uygun olması gerekmektedir. Bu nedenle aşağıdaki link üzerinden raporun hazırlanmasını rica ederiz.
(http://uyeler.hib.org.tr/ymm/)

 • 4- Fatura Tablosu

  Aşağıdaki ekte yer alan örnek fatura tablosunda belirtilen yönlendirmeler esas alınarak hazırlanmalıdır. Tablo, üzerinde YMM Mühür ve İmzası olan bir CD ile birlikte iletilebilir.

 • 5- Finansal Bilgi Formu

  Aşağıdaki linkte yer alan finansal bilgi formunun YMM Mühür ve İmzalı olarak başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

 • 6- Son üç takvim yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi

  YMM Mühür ve İmzalı

 • 7- YMM Faaliyet Belgesi

 • 8- YMM Tasdik Sözleşmesi

  * Sayfada belirtilen birinci aşama belgeleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticaret Genel Müdürlüğü onayına sunulacaktır. Bakanlık onayı akabinde Birliğimiz firma ile iletişime geçip ikinci aşama belgelerini talep edecektir.

SEKTÖRLERE ÖZEL İSTİSNALAR

 • Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri Sektörü:

  Firma kara taşımacılığı yapıyorsa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan “Taşımacı Yetki Belgesi”nin YMM Mühür&İmzalı hali dosya ekine konulmalıdır.
  Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan taşımacılık işleri ile Türkiye üzerinden transit olarak yapılan taşımacılık işlerine ilişkin verilen hizmet, faturanın yurtiçi ya da yurtdışı müşteri adına düzenlenmiş olmasına bakılmaksızın hizmet ihracatı olarak kabul edilir.
  Firmanın Acente (Forwarder/Aracı) olması halinde; hizmet ihracatı tutarı hesaplanırken acentenin elde ettiği hizmet gelirlerinden, fiili taşımayı yapan/ liman işletmecisi firması/firmaları tarafından verilen hizmet karşılığında ödenen tutar (KDV'den istisna taşıma giderleri) tenzil edilir ve kalan kısım hizmet ihracatı tutarı olarak alınır.

 • Yolcu Taşımacılığı Sektörü ve Yük Taşımacılığı Sektörü:

  Türkiye’de yerleşik seyahat acenteleri aracılığıyla yapılan satışlar hariç olmak üzere transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yapılan işlemler hizmet ihracatı kapsamında yer almaktadır.

 • Havaalanı ve Deniz Limanları İşletmeciliği/Yer Hizmetleri Sektörü:

  Türkiye ile yabancı ülkeler arasında taşımacılık yapan firmalara ve Türkiye üzerinden transit olarak taşıma yapan firmalara verilen hizmetler, hizmet ihracatı kapsamında kabul edilir.

 • Gastronomi ve Konaklama Hizmetleri Sektörü:

  Türkiye'de alınan konaklama veya rehberlik hizmetine ilişkin olarak konaklama tesisi veya turist rehberi tarafından yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlara (yabancı gerçek kişi turist veya yurt dışında yerleşik seyahat acentesi) kesilen faturalar ile yabancı gerçek kişi turistlere yönelik olarak, yurt içinde yerleşik seyahat acentelerine düzenlenen faturalarda yer alan tutar, hizmet ihracatı tutarı olarak kabul edilmektedir.

 • Seyahat Acenteliği ve Tur Operatörlüğü Hizmetleri Sektörü:

  Hizmet ihracatı tutarı hesaplanırken, acentenin yurt dışında yerleşik kişi ve kuruluşlardan (yabancı gerçek kişi turist veya yurt dışında yerleşik seyahat acentesi) elde ettiği hizmet gelirlerinden, söz konusu kişi ve kuruluşlara Türkiye'de yerleşik “konaklama tesisi” ve “turist rehberi” tarafından verilen hizmetlere karşılık ödenen tutarlar indirilip, kalan kısım hizmet ihracatı tutarı olarak belirtilmelidir.

Ayrıntılı bilgi için;
yesilpasaport-hizmet@hib.org.tr

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No:3 Dış Ticaret Kompleksi A Blok P.K.34197  Bahçelievler/İSTANBUL