H İ B

deprem

Personel Alımı Hk.

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği’ne (HİB) Uzman Yardımcısı kadrosu için 1 (bir), İdari Memur kadrosu için 3 (üç) olmak üzere aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde sözlü sınavla 4 (dört) personel alınacaktır. Sınava Katılma Genel Şartları;Sınava girecek adayların aşağıdaki genel şartları sağlaması zorunludur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı […]