H İ B

deprem

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE HİB SÖYLEŞİLERİ​

ÜLKELER

Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri – Macaristan

“Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri”nin on üçüncü etkinliği Macaristan için Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Salih Zeki ÇAKIR’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Söz konusu söyleşide Budapeşte Büyükelçisi Sayın C. Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU’nun açılış konuşmalarının ardından Budapeşte Ticaret Müşavirleri Sayın Meral ŞENGÜL ve Sayın Tahire Nur DURMUŞ tarafından hizmet sektörleri hakkında detaylı bilgiler içeren sunum gerçekleştirildi.

Söyleşi sonunda katılımcı firmalarımızdan gelen sorular cevaplanarak oturum tamamlandı.

“Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri”nin on üçüncü etkinliği Macaristan için Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Salih Zeki ÇAKIR’ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Söz konusu söyleşide Budapeşte Büyükelçisi Sayın C. Gülşen KARANİS EKŞİOĞLU’nun açılış konuşmalarının ardından Budapeşte Ticaret Müşavirleri Sayın Meral ŞENGÜL ve Sayın Tahire Nur DURMUŞ tarafından hizmet sektörleri hakkında detaylı bilgiler içeren sunum gerçekleştirildi.

Söyleşi sonunda katılımcı firmalarımızdan gelen sorular cevaplanarak oturum tamamlandı.