H İ B

deprem

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE HİB SÖYLEŞİLERİ​

ÜLKELER

Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri- Belçika

“Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri”nin on ikinci etkinliği olan Belçika için Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Mustafa AYDIN’ın  moderatörlüğünde Brüksel Ticaret Başmüşaviri Sayın İsmail Gencay OĞUZ’un katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Brüksel Ticaret Başmüşaviri tarafından hizmet ihracatına ilişkin bahse konu ülkeler hakkında detaylı bilgiler içeren sunum yapılarak katılımcı firmalardan gelen sorular yanıtlandı.

“Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri”nin on ikinci etkinliği olan Belçika için Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Sayın Mustafa AYDIN’ın  moderatörlüğünde Brüksel Ticaret Başmüşaviri Sayın İsmail Gencay OĞUZ’un katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Brüksel Ticaret Başmüşaviri tarafından hizmet ihracatına ilişkin bahse konu ülkeler hakkında detaylı bilgiler içeren sunum yapılarak katılımcı firmalardan gelen sorular yanıtlandı.