H İ B

deprem

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Hakkında Karar

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Hakkında Karar

20 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5449 sayılı “Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının (YLDA) Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında, ülkemiz ihracatının etkin ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine daha hızlı ve rekabetçi fiyatlarla nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılacak altyapı olanaklarını oluşturmak amacıyla yurt dışında lojistik dağıtım ağlarının kurulması planlanmaktadır.

Bu itibarla, anılan Karar çerçevesinde, Rusya, Bulgaristan ve Romanya’da dış ticaret taşımalarımızda karayolu geçişlerinde yaşanan sorunların ortadan kaldırılması ve karayolu geçişlerini devre dışı bırakacak alternatif güzergâhların oluşturulması amacıyla lojistik dağıtım ağlarının (tercihen Batı Karadeniz’de Burgaz ve/veya Köstence ile Doğu Karadeniz’de Tuapse) ivedilikle kurulması ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu çerçevede, YLDA’lar için yapılacak başvurular için gerekli bilgi ve belgelerin ivedilikle Ticaret Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.