H İ B

deprem

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri İspanya Alım Heyeti

Yazılım ve Bilişim Hizmetleri İspanya Alım Heyeti

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı desteği, Birliğimiz organizasyonu ve Yazılım Sanayicileri Derneği(YASAD) iş birliği ile yazılım ve bilişim sektörümüzde hizmet ihracatımızın artırılması ve mevcut Pazar paylarımızın korunması amacıyla 5447 Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması Ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar kapsamında, yazılım ve bilişim hizmetleri sektörüne yönelik 21-24 Kasım 2022 tarihlerinde İspanya Alım Heyeti organizasyonu gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, Birliğimiz prefinansmanı kapsamında alım heyetine firma başı katılım bedeli 490 Euro’dur.

Yukarıda anılan bedele aşağıdaki hizmetler dâhildir:

  • İspanya pazarında hizmet sağlayan ilgili ve uygun alıcıların tespiti ve daveti,
  • İspanya’dan davet edilen kişilerin gidiş-dönüş uçak biletleri,
  • İspanya’dan davet edilen kişilerin 3 gecelik konaklamaları,
  • İspanya’dan davet edilen kişilerin 4 günlük transferi,
  • Toplantılar esnasında verilecek tercümanlık hizmeti,
  • B2B organizasyonu, salon kirası
  • Basılı malzemeler, broşürler, vb. materyaller.

Heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://forms.gle/D8QhoZ1iKLVpRsHC8 linkinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra katılım bedelini aşağıda yer alan banka hesabına yatırmaları ve ödeme dekontuyla beraber ek kısmında talep edilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak en geç 7 Ekim 2022 Cuma günü saat 17:00’ye kadar e-posta yoluyla halit.dogan@hib.org.tr adresine ve ıslak imzalı belgeleri aşağıda yer alan Birlik adresine iletmeleri gerekmektedir.


Ayrıntılı Bilgi İçin:

Halit Selim DOĞAN
Tel: 0212 454 01 00/ 1839
E-mail: halit.dogan@hib.org.tr
Adres: Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat:1
Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul
Hizmet İhracatçıları Birliği Vakıfbank Hesap Bilgileri
IBAN (EUR) TR290001500158048016860365


EKLER:

1- Sektörel Alım Heyeti Programı Yararlanıcı Bilgi Formu (EK-13F) (1 sayfa) (firma tarafından mail ile iletilecektir)

2- İspanyol Firma Listesi

3- Taslak program (1 sayfa)

4- Taahhütname (3 sayfa)

5- Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu (1 Sayfa)

6- Katalog Bilgi Formu (1 sayfa)

7- Firma İmza Sirküleri

8- Heyete katılan temsilcinin şirket sahibi veya ortağı olunması halinde; şirketin güncel sermaye

paylaşımını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

9- Heyete katılacak temsilcinin firma personeli olması halinde (Yönetim kurulu / icra kurulu üyesi ve

şirket yöneticisi dahil) bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait firma SGK Bildirgesi

10- Banka Ödeme Dekontu