H İ B

deprem

Hizmet İhracatçıları Birliği 2022 Yılı Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı

Hizmet İhracatçıları Birliği 2022 Yılı Olağanüstü Seçimsiz Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2022 Yılı seçimsiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen tarihlerde ve aşağıda yer alan gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve teşriflerinizi önemle rica ederiz.

BİRLİK ADI I.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAAT, I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİ SON BAŞVURU TARİHİ
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 28.12.2022 Çarşamba Günü
Saat: 09:30
Dış Ticaret Kompleksi
Toplantı Salonu
29.12.2022 Perşembe Günü
Saat: 09:30
Dış Ticaret Kompleksi
Toplantı Salonu
23.12.2022 Cuma Günü saat 17:30’a kadar

AYRINTILI BİLGİ: www.hib.org.tr
TEL: 0212 454 01 00

GÜNDEM 

   1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
   2. Başkanlık Divanının seçilmesi,
   3. Üyelik aidatları baremlerinin değiştirilmesi hususunun değerlendirilmesi,
   4. Dilek ve temenniler.

   

  Olağanüstü Genel kurul Toplantısına katılmaya haiz firmaları içeren kesinleşmiş hazirun listesi aşağıda yer almaktadır.

  Bilgilerinize sunarız.

   

  EK:

   Genel Bilgi

   Kesinleşmiş Hazirun Listesi

   Temsilci Yazısı

   1.  

   1.  

   GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:

     1. Hizmet İhracatçıları Birliği’ne 31.12.2020 tarihine kadar üye olan, üyelik vecibelerini yerine getiren ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını 23.12.2022 tarihi saat 17:30’a kadar ödeyenler Genel Kurula katılabileceklerdir.
     2. 31.12.2020 tarihine kadar Birliğe üye olan, cari yıl itibariyle Birliğe borçlarını tabloda yer alan tarih ve saate uygun şekilde ödeyen, 2020-2021 yılında 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini YMM veya SMM veya vergi daire onaylı fatura ve/veya mali tablolar (yurt dışı satış faslında mal ihracatı miktarının da olabileceği göz önünde bulundurularak yurt dışı satışlar içerisinde hizmet ihracatını gösterir detaylı tabloyu da ekleyerek) ile tevsik eden üyeler katılabileceklerdir.
     3. Genel kurulda tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin; temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını, Birlik güncel Ticaret Sicili Gazetesinden kontrol edecektir.
     4. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, Gerçek Kişiler adına da “KATILIM BİLDİRİM YAZISI”nın Birliğimiz genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.
     5. Belirtilen son başvuru gün ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. Faks ve e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

    1.  

    1.  

    1.  

    1.  

    AYRINTILI BİLGİ: www.hib.org.tr
    ADRES: Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 34197 Bahçelievler/İstanbul
    TEL: 0212 454 01 00