H İ B

deprem

Hizmet İhracatçıları Birliği 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Hizmet İhracatçıları Birliği 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen tarihlerde ve aşağıda yer alan gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve teşriflerinizi önemle rica ederim.

BİRLİK ADII.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİI. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİSON BAŞVURU TARİHİ
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ11.04.2023 Salı Günü
Saat: 12.00
Dış Ticaret Kompleksi
Toplantı Salonu
12.04.2023 Çarşamba Günü
Saat: 12.00
Dış Ticaret Kompleksi
Toplantı Salonu
06.04.2023 Perşembe Günü saat 17.30’a kadar

G Ü N D E M

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 2. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
 3. 2022 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2022 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 5. 2022 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2022 yılı iş ve işlemleri için ibrası,
 7. 2023 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
 8. İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesi hususunun görüşülmesi,
 9. Dilekler.

Not: Genel Kurul toplantısına katılmaya haiz firmalar için borç ödeme son tarih 10.04.2023 Pazartesi saat 17.30’dur.

Ekler:

 1. Genel Bilgi(Ek 1)
 2. Temsilci Bildirim Yazısı-Tüzel Kişiler için(Ek 2)
 3. Katılım Bildirim Yazısı-Şahıs Firmaları için(Ek 3)
 4. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılmaya Haiz Firmaları İçeren Hazirun Listesi