H İ B

deprem

Hizmet İhracatçıları Birliği 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Hizmet İhracatçıları Birliği 2021 Yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Hizmet İhracatçıları Birliğinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen
tarihlerde ve gündem uyarınca yapılacaktır.

Bilgileri ve teşrifinizi önemle rica ederim.

BİRLİK ADII.TOPLANTININ YERİ,
TARİHİ, SAATİ
I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK
SAĞLANAMADIĞI
TAKDİRDE YAPILACAK
II. TOPLANTININ YERİ,
TARİHİ, SAATİ
SON BAŞVURU VE BORÇ ÖDEME
TARİH VE SAATLERİ
 
 
 
 
 
HİZMET
İHRACATÇILARI
BİRLİĞİ
Dış Ticaret Kompleksi
Toplantı Salonu
19.04.2022 Salı
Saat 13:00
Dış Ticaret Kompleksi
Toplantı Salonu
20.04.2022 Çarşamba
Saat 13:00
2 Nisan 2022 Cumartesi
(Saat 17:30)

GÜNDEM
a) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
b) Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
c) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
e) Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
f) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ibrası,
g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
h) Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile birliği TİM genel
kurulunda temsil edecek olan ve genel kurulca seçilmesi gereken delegelerin ve yedeklerinin seçimi,
i) Dilekler.

EKLER:
Hizmet İhracatçıları Birliği Olağan Genel Kuruluna Katılabilmeye Haiz Firma Listesi
Genel Bilgi (Ek 1)
Temsilci bildirim Yazısı – Tüzel Kişiler İçin (Ek 2)
Katılım bildirim Yazısı – Şahıs Firmaları İçin (Ek 3)