H İ B

deprem

Dizi-Film & Animasyon Sektörü HİSER Projesi Başvuruları Başladı!

Dizi-Film & Animasyon Sektörü HİSER Projesi Başvuruları Başladı!

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz organizasyonu ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile dizi-film & animasyon sektörümüze yönelik Hizmet Sektörleri Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER) başlatılacaktır. HİSER Projesi kapsamında, birliktelikleri yurt dışı pazarlamada sinerji yaratacak en az 8 firmanın, ortak hedef ve pazarlama faaliyetleri etrafında bir araya getirilerek sektör ihracatının artırılmasına yönelik yurtdışı tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Proje ile dizi-film&animasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösteren küme üyesi firmalarımızın ihtiyaçlarının tespitine yönelik çalışmalar yaparak sektöre özgü yol haritaları sunulması, mevcut ve yeni pazarlardaki güçlerinin artırılması, sürekli ihracat yapan firma sayısının artırılması ve ülkemiz ihracatının artırılması hedeflenmektedir.

Projenin uygulama süreci aşağıdaki şekilde ilerlemektedir:

 • Rekabet stratejisinin ve ortak vizyonun belirlenmesine yönelik ihtiyaç analizi yapılması,
 • Yapılan ihtiyaç analizinde belirlenen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmalarımızın kabiliyetlerinin ve iş birliklerinin geliştirilmesi,
 • Yurt dışı pazarlama kapsamında ticaret ve alım heyeti faaliyetleri ile hedef pazarlara yönelik etkinlikler,
 • Yurt dışı pazarlarda küme üyesi firmalarımızın tutundurulması.

En az 3 yıl sürmesi beklenen HİSER projesi kapsamında aşağıda yer alan harcamalar Ticaret Bakanlığı tarafından %75 oranında desteklenmektedir:

 • İhtiyaç analizi,
 • Eğitimler,
 • Danışmanlık,
 • Sektörel Ticaret Heyeti/ Alım Heyeti (konaklama ulaşım, danışmanlık, tanıtım vb.)

Anılan projede yer almak isteyen firmalarımızın; https://forms.gle/a2BMxmbqnktL6q3D8 linkinde yer alan anketi doldurması ve aşağıda yer alan formları ıslak imza ve kaşeli olarak, en geç 11 Ağustos 2023 Cuma gününe kadar Birliğimize fiziksel olarak iletmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

EKLER:

 1. EK-16C Katılımcı Talep Yazısı
 2. EK-16B HİSER Projesi Yararlanıcı Bilgi Formu
 3. Taahhütname
 4. Firma Bilgi Formu
 5. HİSER Sunumu