H İ B

deprem

Bulgaristan Merkezli Balkan Ülkeleri Yazılım Bilişim Sektörü Ticaret Heyeti Hk.

Bulgaristan Merkezli Balkan Ülkeleri Yazılım Bilişim Sektörü Ticaret Heyeti Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Koordinasyonu ve Birliğimiz organizasyonu ile hizmet ihracatımızın artırılması ve mevcut pazar paylarımızın korunması amacıyla 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar kapsamında, Yazılım ve Bilişim Sektörü Akıllı Şehirler – Dijital Dönüşüm konularında faaliyet gösteren firmalara yönelik 16 -18 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Bulgaristan Sofya Merkezli Balkan Ülkeleri (Bosna Hersek/Hırvatistan/Karadağ/ Makedonya/Sırbistan) Sektörel Ticaret Heyeti 15-17 Haziran 2022 tarihleri arasına ertelendi. 

Söz konusu ticaret heyeti için, T.C. Ticaret Bakanlığı onayı alınması halinde, bir kişi için katılım bedeli 3.450 EURO, aynı firmadan ikinci kişi için 800 EURO’dur.

Faaliyet sonrasından ulaşım, konaklama, transfer, danışmanlık ve tanıtım gibi harcama kalemleri Bakanlık tarafından %70 oranında desteklenmektedir.
Yukarıda anılan katılım bedeline aşağıdaki hizmetler dâhildir:

  • Gidiş-dönüş uçak bileti,
  • 2 gece konaklama (standart oda, kahvaltı dâhil),
  • Havaalanı- Otel- Havaalanı ve firma ziyaretleri esnasında kullanılan transferler,
  • Toplantılar esnasında verilecek tercümanlık hizmeti,
  • B2B-B2G organizasyonu, salon kirası,
  • B2B-B2G organizasyonu esnasında verilecek catering hizmeti ve öğle yemekleri,
  • B2B-B2G Danışmanlık hizmeti,
  • Basılı malzemeler, broşürler, vb. materyaller,
  • Tanıtım Materyalleri (Video, Reklam, Sosyal Medya reklamları vb.)
  • Resepsiyon yemeği.

Etkinlik sonrası Ticaret Bakanlığına Birliğimizce yapılacak başvuru sonrasında alınacak destek tutarı katılımcı firmalara iade edilecektir.

Heyete katılmak isteyen firmalarımızın https://tinyurl.com/Sofya-2022 linkinde yer alan başvuru formunu doldurduktan sonra ön avans bedeli olan 1000 EURO’yu aşağıda yer alan birlik hesabına yatırmaları ve ödeme dekontuyla beraber ek kısmında talep edilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak en geç 27 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar e-posta yoluyla cansu.duz@hib.org.tr adresine ve ıslak imzalı belgeleri aşağıda yer alan Birlik adresine iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerine rica olunur.

İletişim İçin: Cansu DÜZ
Tel: 0212 454 07 09
E-mail: cansu.duz@hib.org.tr
Adres: Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi A Blok Kat:1 Yenibosna/Bahçelievler/İstanbul

Hizmet İhracatçıları Birliği Vakıfbank Hesap Bilgileri
IBAN (EUR): TR290001500158048016860365

EKLER:

1- Taslak program (2 sayfa)
2- Yurtdışı/Yurtiçi Pazarlama Faaliyeti Yararlanıcı Bilgi Formu (EK-26B) (1 sayfa)
3- Taahhütname (3 sayfa)
4- Kişisel Veri Paylaşımı Onay Formu (1 Sayfa)
5- Firma Bilgi Formu (1 sayfa)
6-Sektörel Ticaret Heyeti Firma Listesi (1 Sayfa)
7- Firma İmza Sirküleri
8-Heyete katılan temsilcinin şirket sahibi veya ortağı olunması halinde; şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
9-Heyete katılacak temsilcinin firma personeli olması halinde (Yönetim kurulu / icra kurulu
üyesi ve şirket yöneticisi dahil) bu durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya son aya ait
firma SGK Bildirgesi
10- Banka Ödeme Dekontu