H İ B

deprem

DUYURULAR

Uygulama Usul ve Esaslarda Değişiklik hk.

Sayın Üyemiz,

TİM’den iletilen bir yazıda, “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esaslar”ın güncel ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 22/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde güncellendiği bildirilmiştir.Bilgilerinize sunarız.

Ek: “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınan Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” (4 Sayfa)