H İ B

deprem

DUYURULAR

TPS-OIC Menşe İspat Belgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün yazısına atıfla, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği yazısına atfen, İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) Menşe Kuralları Anlaşmasının 26 ncı maddesinin “1. Katılımcı Devletler birbirlerine, kendi Gümrük İdarelerinde veya yetkili makamlarında TPS-OIC Menşe İspat Belgesinin düzenlenmesinde kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve söz konusu belgelerin sonradan kontrolünden sorumlu gümrük idarelerinin veya yetkili makamlarının adreslerini sağlar.” hükümlerini amir olduğu;

-Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Umman’ın mühür örneklerini ve sonradan kontrol adreslerini Bakanlığa iletmedikleri; bu nedenle, anılan ülkelerin TPS-OIC Menşe Kuralları Anlaşması’nın 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülüklerini halihazırda yerine getirmemiş durumda olduğu;

-Pakistan ve Malezya’nın ise Anlaşma’nın yürürlüğe konulmasıyla ilgili tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş olmakla birlikte; kendi ülkelerinde TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlemedikleri ve diğer taraf ülkelerce düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerini kabul etmediklerinin öğrenildiği; ifade edilmektedir.


Bu kapsamda, Türkiye’den bahse konu anlaşmayı fiilen uygulamayan ülkelere yapılan ihracatta TPS-OIC Menşe İspat Belgesi düzenlenmesi durumunda, ihracatçılarımızın mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesini teminen bahse konu ülkelere düzenlenen TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin karşı ülkelerce kabul edilmeyerek mezkur belgeye istinaden tercihli tarife uygulanmasının reddedilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.