H İ B

deprem

DUYURULAR

Reeskont Kredileri hk.

Sayın Üyemiz,

Türk Eximbank tarafından TİM’e iletilen bir yazıda, TCMB tarafından Ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen uygulama talimatı değişiklikleri ile Reeskont Kredisi kullanımlarına yeni açılımlar ve ilave şartlar getirildiği ifade edilmektedir.

Yapılan değişikliklere göre, döviz kredilere ilave olarak TL kredi imkânının sağlanmakta olduğu, hem TL hem döviz kredilerinde vadelerin döviz satış taahhüdü şartları dâhilinde 360 güne çıkarılıp kredilerin harcanabileceği alanların düzenlendiği, kredi geri ödemelerinin ihracat veya döviz kazandırıcı hizmet bedeli ile yapılması ve ilgili bedellerin İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya banka dekontu ile tevsiki şartlarının getirildiği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin bilgi notu ve özet tabloya aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.