H İ B

deprem

DUYURULAR

Mevzuat Değişikliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Hakkında Karar ile 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Kararın uygulama usul ve esaslarına ilişkin genelgeler ve genelge eklerinde değişikliğe gidildiği ifade edilmiştir. Ayrıca, yurt dışı etkinliklerde organizatörlerin yetkilendirilmesi hakkında yeni bir genelge ihdas edildiği belirtilmiştir.


Bu çerçevede, söz konusu mevzuata Birliğimiz internet sayfası (https://hib.org.tr/tr/ihracatdestekleri/) üzerinden ulaşılabilmektedir.