H İ B

deprem

DUYURULAR

Kanada Hükümetinin Aldığı Yaptırım Kararları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından, Ottova Ticaret Müşavirliği’ne atıfla alınan yazıda, Kanada Hükümetinin, Kanada Özel Ekonomik Yaptırımlar Kanunu (Special Economic Measures Act) çerçevesinde, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlali ve Rusya Federasyonu’nda işlenen ağır insan hakları ihlalleri nedeniyle çeşitli yaptırım kararları aldığı ve yürürlüğe koyduğu aktarılmıştır.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında 4 numaralı Liste’de (Ek-2) belirtilen malların, 500 metreden daha derin açıkdeniz petrol sahalarında, kaya (şist) petrolü (shale oil) veya kutuplardaki petrol sahalarında yapılan arama ve üretim faaliyetleri için kullanılmak üzere Rusya Federasyonu’na veya Rusya Federasyonu’ndaki herhangi bir kişiye ihracatı, satışı, tedariği veya sevkiyatı ile bahsekonu mallar ile ilgili finansal, teknik veya diğer türden herhangi bir hizmet sunumu yasaklanmıştır.

Bilgilerinize sunarız. 

Ek:
4 Numaralı Liste (EK-2)