H İ B

deprem
 • Anasayfa
 • Duyurular
 • HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI SONUÇLARI DUYURUSU

DUYURULAR

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI YARIŞMA SINAVI SONUÇLARI DUYURUSU

6 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yarışma sınavı sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Kazanan Asil adaylarımızın göreve başlaması için, ikametgah adreslerine gönderilecek yazılı resmi bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde aşağıda istenen belgeler ile Genel Sekreterliğimize başvurmaları ve belirtilen süre içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 2. TC Kimlik Kartı fotokopisi ve aslı 
 3. İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 4. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 6. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı belge (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 7. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durum olmadığına gösterir hekim raporu ve Akciğer Grafisi
 8. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) noter onaylı sureti veya belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 9. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş
 10. SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 11. Varsa daha önceki kurum/kuruluşlardan alınacak çalışma belgesi

1- UZMAN YARDIMCILIĞI ASİL ADAY LİSTESİ

2- İDARİ PERSONEL ASİL ADAY LİSTESİ