H İ B

deprem
 • Anasayfa
 • Duyurular
 • HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI DUYURUSU

DUYURULAR

HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI DUYURUSU

24 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen sözlü mülakat sonuçları aşağıda bulunmaktadır.

Kazanan Asil adaylarımızın göreve başlaması için, ikametgahlarına gönderilecek yazılı resmi bildirimin tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 günlük süre içinde aşağıda istenen belgeler ile Genel Sekreterliğimize başvurmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

 1. 2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş)
 2. Nüfus Cüzdan fotokopisi ve aslı/ TC Kimlik Kartı fotokopisi ve aslı 
 3. Yerleşim Yeri Adres Belge (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 4. Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı(e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 5. Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı belge(e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 6. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durum olmadığına gösterir hekim raporu ve Akciğer Grafisi
 7. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurtdışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) noter onaylı sureti veya belgesi (e-devlet üzerinden temin edilebilir)
 8. Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş.
 9. Varsa daha önceki kurum/kuruluşlardan alınacak çalışma belgesi
 10. Varsa SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden temin edilebilir)

1 – UZMAN YARDIMCISI

2- İDARİ MEMUR