H İ B

deprem

DUYURULAR

HİB 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı günleri ve gündemi aşağıda belirtilmiştir. İlk çağrı için tespit edilen gün ve saatte yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci çağrı sütununda gösterilen gün ve saatte yapılacaktır. Sayın Üyelerimizin anılan toplantıya teşrifleri rica olunur.

GÜNDEM

 1. Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
 2. Başkanlık Divanı’nın seçilmesi,
 3. 2023 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
 4. 2023 yılı Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
 5. 2023 yılı Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
 6. Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun 2023 yılı iş ve işlemleri için ibrası,
 7. 2024 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
 8. İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu borçların gecikme zamlarının terkin edilmesi hususunun değerlendirilmesi,
 9. Dilekler
BİRLİK ADII.TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAAT,I. TOPLANTIDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE YAPILACAK II. TOPLANTININ YERİ, TARİHİ, SAATİSON BAŞVURU TARİHİ
HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ24.04.2024 Çarşamba Günü
Saat: 12.00
Hilton Bakırköy Ayasofya Salonu
Sakızağacı, Kennedy Cad. No:103, 34142 Bakırköy/İstanbul
25.04.2024 Perşembe Günü
Saat: 12.00
Hilton Bakırköy Ayasofya Salonu
Sakızağacı, Kennedy Cad. No:103, 34142 Bakırköy/İstanbul
18.04.2024 Perşembe Günü saat 17.30’a kadar

GENEL KURULA İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:

 1. Hizmet İhracatçıları Birliği’ne 31.12.2022 tarihine kadar üye olan, üyelik vecibelerini yerine getiren ve cari yıl itibariyle Birliğe olan borçlarını 21.04.2024 tarihi saat 17.30’a kadar ödeyenler Genel Kurula katılabileceklerdir.
 2. 31.12.2022 tarihine kadar Birliğe üye olan, cari yıl itibariyle Birliğe borçlarını tabloda yer alan tarih ve saate uygun şekilde ödeyen, 2022-2023 yılında 20.000 ABD Dolarının (20.000 ABD doları dahil) üzerinde hizmet ihracatı yapan ve hizmet ihracatı gerçekleştirdiklerini YMM veya SMMM veya vergi daire onaylı fatura ve/veya mali tablolar (yurt dışı satış faslında mal ihracatı miktarının da olabileceği göz önünde bulundurularak yurt dışı satışlar içerisinde hizmet ihracatını gösterir detaylı tabloyu da ekleyerek) ile tevsik eden üyeler katılabileceklerdir.
 3. Genel kurulda tüzel kişiler, temsile yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu temsilcilerin; temsil ettiği tüzel kişileri temsile yetkili olduklarını, Birlik güncel Ticaret Sicili Gazetesinden kontrol edecektir.
 4. Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez. Tüzel kişiler adına genel kurula katılacak temsilcilere ait “TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISI”nın, Gerçek Kişiler adına da “KATILIM BİLDİRİM YAZISI”nın Birliğimiz genel kurul ilk toplantı tarihinden en az 3 iş günü önce Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Genel Sekreterliği kayıtlarına geçmesi gerekmektedir.
 5. Belirtilen son başvuru gün ve saati dolmadan önce Genel Sekreterliğe ulaşmak kaydıyla, posta ve kargo yoluyla belge teslimi kabul edilir. Faks ve e-posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Temsilci Bildirim Formu İçin Tıklayınız

Katılımcı Bildirim Formu İçin Tıklayınız (Şahıs Firmaları İçin)

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Katılmaya Haiz Üye Listesi İçin Tıklayınız

AYRINTILI BİLGİ: www.hib.org.tr

ADRES: Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi No: 3 34197 Bahçelievler/İstanbul

TEL: 0212 454 01 00