H İ B

deprem
  • Anasayfa
  • Duyurular
  • Eğitim Hizmetleri Sektörü Kazakistan Milli Katılım Etkinliği Hk.

DUYURULAR

Eğitim Hizmetleri Sektörü Kazakistan Milli Katılım Etkinliği Hk.

Sayın Üyemiz,
 
17-20 Şubat 2023 tarihleri arasında Kazakistan’ın Astana ve Almatı şehirlerinde eğitim hizmetlerine yönelik düzenlenecek olan “Begin Central Asia Tour Uluslararası Öğrenci Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu, Ticaret Bakanlığından onay alınması ve yeterli katılım sağlanması durumunda ilk kez Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından gerçekleştirilecektir.
 
Begin Central Asia Tour Uluslararası Öğrenci Fuarı’na Birliğimiz organizasyonu altında katılacak kuruluşlar için fuar yer kirası, standart stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek catering vb. diğer hizmetleri (nakliye hizmeti hariç) içeren katılımcı her kuruluşa etkinliklerde 6 m2 (toplam katılım bedeli 5.500 €) yer verilmesi planlanmaktadır. Ticaret Bakanlığının 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ı uyarınca organizasyon sonrası firmalara toplam katılım gideri üzerinden ödenecek destek oranının ise %70 olması öngörülmektedir.
 
Bilgileri ve söz konusu fuara Birliğimiz organizasyonunda iştirak etmeyi talep eden üyelerimizin https://forms.gle/LZTeoeakStbFyb7a6 linkinde yer alan başvuru formunu doldurarak, Hizmet İhracatçıları Birliği’nin aşağıda bilgileri bulunan banka hesabına 5.500 € fuar katılım tutarının yatırıldığına dair dekontun 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar Birliğimize (e-posta: erhan.turhan@hib.org.tr) göndermeleri önemle rica olunur.
 

Fuar Başvuru Formu:
https://forms.gle/LZTeoeakStbFyb7a6

Etkinlik Programı:
17 Şubat Astana Lise Ziyareti
18 Şubat Astana Fuar Katılımı
19 Şubat Almatı Fuar Katılımı
20 Şubat Almatı Lise Ziyareti
 
Banka Hesap Bilgileri:

Hizmet İhracatçıları Birliği
Vakıfbank
Güneşli Şubesi
IBAN (EURO) TR290001500158048016860365
(Ödeme dekontunun açıklama kısmına “HİB Kazakistan Fuar Ödemesi” yazılabilir.)

KATILIM ŞARTLARI

1) Katılımcı her kuruluşa Astana ve Almatı’daki etkinliklerde 6 metrekare stand alanı verilecek olup toplam katılım bedeli 5.500 Euro’dur.

2) Fuar başvurusu için en geç 14 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 17.30’a kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.

3) Başvurunuzun tamamlanabilmesi için 5.500 Euro tutarının duyuruda belirtilen Birlik banka hesabına yatırılmış olması ve ödeme dekontunun erhan.turhan@hib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

4) Birliğimiz, fuar organizasyonlarını, başvuru sayısına, bütçe ve organizasyon imkanlarına göre iptal etme hakkına sahip olup, böyle bir durumda başvuran firmaların ödedikleri bedeller iade edilir.

5) Başvuru yapılmasının ardından fuara katılımdan vazgeçilmesi durumunda katılım tutarı iade edilemeyecektir.

6) Başvuran kuruluşun eksik veya döviz cinsinden avans ödemesi yapması durumunda, Birliğimizce herhangi bir geri bildirim yapılamayacaktır. Takip sorumluluğu başvuran kuruluşa aittir.

7) Yapılacak ödemelerin katılımcı kuruluşun banka hesabından organizatör kuruluş olan Birliğimizin banka hesabına bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Elden banka hesabına ödeme yapılması durumu kabul edilememektedir.

8) Başvurunun yapılmasından sonra katılımcı kuruluş ile Birliğimiz arasında fuar katılım sözleşmesi imzalanacaktır.

9) Ulaşımın, fuara gidiş sürecinde fuarın başlangıç tarihinden en erken 5 (beş) gün önce Türkiye’den fuarın düzenlendiği ülkeye; fuardan dönüş sürecinde ise fuarın bitiş tarihinden itibaren en geç 5 (beş) gün sonra fuarın düzenlendiği ülkeden Türkiye’ye olması gerekir.

10) Katılım gideri kapsamındaki harcamaların ve ulaşım giderlerinin desteklenebilmesi için, söz konusu organizasyona stant ile katılım sağlanması gerekmektedir.

11) T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 5448 sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi Hakkında Karar’ında belirtilen şartları yerine getiren kuruluşlar destekten faydalanabilirler.

12) İşbu fuardaki şartların Birlik Üyesi üniversite tarafından peşin olarak, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edildi