H İ B

deprem

DUYURULAR

BM Güvenlik Konseyi Kararı

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığına atıfla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin olarak Güvenlik Konseyi Komitesince ilgili yaptırım listesine yapılan eklemeye dair SCA/2/23 (02) sayılı bildirimin Dışişleri Bakanlığı’ndan alındığı belirtilmekte olup söz konusu bildirim ekte yer almaktadır.

BM Güvenlik Konseyi Komitesi yaptırım listesinin tam sürümüne https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Ek: BM Güvenlik Konseyi Komitesi Bildirimi (3 Sayfa)