H İ B

deprem

DUYURULAR

ABD Fuarları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda; KOVID-19 salgınının, tüm dünyadaki büyükelçiliklerin ve konsoloslukların rutin vize hizmetlerine devam edebilme kapasitelerini etkilemekte ve bu doğrultuda vize süreçlerinde sıkıntılar yaşanmakta ve vize alma süreçlerinin yavaş ilerlemekte olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, özellikle ABD Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca bir süredir vize işlemlerinin uzaktan yürütülmesi ve çalışılan personelin sayısında yaşanan azalmaların da etkisiyle randevu saatlerinin daha az olacak şekilde düzenlendiği, vize işlemlerinin yavaşlatıldığı, vize randevularının ileri bir tarihe (bazı durumlarda 8-10 ay) verildiğinin görülmekte olduğu eklenmiştir.

Aynı yazıda devamla, özellikle fuar katılımları/ziyaretleri kapsamında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinden Ticaret Bakanlığına iletilen yazılarda ABD Ankara Büyükelçiliği ve ülkemizde bulunan ABD Konsolosluklarınca verilen randevu tarihlerinin öne çekilmesi ile ilgili olarak Bakanlıklarınca girişimlerde bulunulmasının talep edildiği ifade edilmiştir.

Söz konusu problemin aşılabilmesini teminen, Dışişleri Bakanlığına Ticaret Bakanlığı tarafından bahse konu taleplerin iletilmekte olduğu ve Dışişleri Bakanlığından 13 Aralık 2021 tarihinde alınan cevabi e-posta mesajında, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’ndan alınan bilgiye atıfla Başkonsolosluğun hızlandırılmış bir randevu sağlayamayacağının belirtildiği eğer başvuru sahipleri çevrimiçi sistem üzerinden resmi olarak acil bir randevu talep ederlerse, başvuru sahiplerinin seyahatin amacı ve etkisi hakkında daha fazla destekleyici bilgi verme fırsatına sahip olacakları bildirilmiştir.

Bu itibarla, vize taleplerine ilişkin başvuru sahiplerinin ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’na çevrimiçi sistem üzerinden yukarıda bahsedildiği şekilde başvuru yapmalarında fayda görüldüğü belirtilmiştir. 

Bilgilerinize sunulur.