H İ B

deprem
  • Anasayfa
  • Duyurular
  • 5447 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarındaki Değişiklik Hk.

DUYURULAR

5447 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esaslarındaki Değişiklik Hk.

Sayın Üyemiz,
Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünden iletilen 30.12.2022 tarihli
yazıda 5447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E–Turquality (Bilişimin Yıldızları)
Programı Hakkında Karar’ın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Genelge’nin onaylandığı bildirilmiştir. İlgili Değişiklik Genelgesi ve Değişiklik Tablosu ekte
sunulmaktadır.
Bilgilerinizi rica ederim.

Ekler:
1- 5447 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Genelge

2- 5447 Sayılı Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi Değişiklik Tablosu