H İ B

deprem
  • Anasayfa
  • Duyurular
  • 5447 Sayılı Karar Kapsamında Finansal Bilgi Formu İşlemleri Hk.

DUYURULAR

5447 Sayılı Karar Kapsamında Finansal Bilgi Formu İşlemleri Hk.

Sayın Üyemiz,

5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı Kararına İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi çerçevesinde, bahse konu Karar kapsamında yer alan bilişim sektörü firmalarının ihracat verilerinin takip edilmesi ve izleme-değerlendirme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla Finansal Bilgi Formları (EK-Finansal Bilgi Formu) alınmaktadır. Bu kapsamda,

  • 1 Nisan 2023 tarihi ve sonrasında Birliğimize yapılan/yapılacak ön onay ve kapsama alınma vb. başvuruları ile,
  • 1 Ocak 2023 tarihi ve sonrasında Birliğimize yapıla/yapılacak destek ödeme başvurularında, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin hizmet ihracatı verilerini kapsayan Finansal Bilgi Formlarının Birliğimize ibrazı gerekmektedir.
  • Diğer taraftan, Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen firma kuruluş tarihinden önceki yıllara ait Finansal Bilgi Formu verilerinin sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Yukarıda belirtilen tarihler ve sonrasında başvuruları bulunup 2019-2020-2021 yıllarına ilişkin Finansal Bilgi Formu iletmiş olan firmalarımızın da söz konusu formu 2020-2021-2022 yıllarına ilişkin hizmet ihracatı verilerini kapsayacak şekilde güncelleyerek tarafımıza iletmesi gerekmektedir. Finansal Bilgi Formu ile formun oluşturulmasına ilişkin usuller ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

EK: EK-Finansal Bilgi Formu