H İ B

deprem

DUYURULAR

5447 Sayılı Karar – Ek Değişiklikleri Hk.

Sayın Üyemiz,

5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Hakkında Karar, 20/04/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü tarafından anılan Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge’nin eklerinde değişiklikler gerçekleştirilmiş ve ekler ihdas edilmiştir.

Bu itibarla, güncellenen ve ihdas edilen söz konusu belgeler ekte sunulmaktadır. Ayrıca 5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı kapsamındaki diğer eklerin güncel haline https://ticaret.gov.tr/destekler/hizmet-sektoru-destekleri/bilisim bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.


Ek: 5447 Sayılı Karar – Değiştirilen Ekler