H İ B

deprem

DUYURULAR

5447 Sayılı Karar – Ek Değişiklikleri Hk. 22/12/2023

Sayın Üyemiz,

5447 sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Hakkında Karar, 20/04/2022 tarihli ve 31815 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelgesi ise Bakanlık Makamının Onayı ile uygun görülmüş olup söz konusu Genelge’nin Yetki başlıklı 88’inci maddesiyle; Genelge’nin eki ihdas etme ve eklerinde değişiklik yapma yetkisi Genel Müdürlüğümüze verilmiştir.

Bu çerçevede,
– Desteklenen Yurt Dışı Bireysel Etkinlikler Listesi (EK_BireyselKatılımListe)
– Desteklenen Yurt Dışı Bireysel Etkinlikler Listesi (EK_BYBireyselKatılımListe)

ilgili bilişim firmaları ve işbirliği kuruluşları tarafından gelen talepler çerçevesinde güncellenmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Ek:
1- EK_BireyselKatilimListe2024
2- EK_BYBireyselKatilimListe2024