H İ B

deprem

TİCARET MÜŞAVİRLERİMİZLE HİB SÖYLEŞİLERİ​

ÜLKELER

Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri – Kazakistan

“Ticaret Müşavirlerimizle HİB Söyleşileri”nin on dokuzuncu etkinliği olan Birleşik Arap Emirlikleri için Birliğimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Doç. Dr. Mustafa AYDIN’ın moderatörlüğünde Astana Ticaret Başmüşaviri Sayın Yahya BABA, Astana Ticaret Müşaviri Sayın Erk OYAL, Aktau Ticaret Ataşesi Sayın Ali TOKSÖZ, Almati Ticaret Ataşeleri Sayın Sıddık KAYA ve Sayın Ekrem Alper BOZKURT’un katılımlarıyla katılımlarıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 

Astana Ticaret Başmüşaviri, Astana Ticaret Müşaviri, Aktau Ticaret Ataşesi ve Almati Ticaret Ataşeleri tarafından hizmet ihracatına ilişkin bahse konu hizmet sektörleri hakkında detaylı bilgiler içeren sunum yapılarak katılımcı firmalardan gelen sorular yanıtlandı.

Ticaret Müşavirlerimiz ile HİB Söyleşileri –Kazakistan etkinliğine; https://youtu.be/fZMQgHb5F1s Youtube bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.