H İ B

deprem

DUYURULAR

Türk Yatırım Bankası SH.A Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden Priştine Ticaret Müşavirliğine atıfla alınan

bir yazıda; Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova’da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye’de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sunduklarının ifade edildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla konuyla ilgili olarak en son, 03/11/2021 tarihinde T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden Müşavirlikten e-posta aracılığıyla bir vatandaşımızın “Turk Yatirim Bankasi SH.A.” hakkında malumat talep ettiği, talep sahibi ile iletişime geçildiği ve bahse konu şirketin sadece şirket kaydının olduğunun ve Kosova Merkez Bankası’nın

https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensedfinancial-institutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisinin verildiği belirtilerek Turk Yatirim Bankasi SH.A.’nin Kosova Şirket Kayıt Ajansının internet sitesinden edinilen kayıt örneği için tıklayınız.

Bu çerçevede, herhangi bir vatandaşımızın konuyla ilgili mağdur olmasını önlemek adına Kosova’da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası’nın bahse konu listesinden teyit edilmesi hususu bilgilerinize sunulur.