H İ B

deprem

DUYURULAR

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Irak

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçıları Meclisinden alınan bir yazıda ,Ticaret Bakanlığı’na atfen, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşeleri ile Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlendiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 14.00’da Irak’ta görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle “İnşaat Malzemeleri, Müteahhitlik ve Sağlık” sektörlerine ilişkin sektörel e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Bilgileri ve iş dünyamızın Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin görev yaptıkları ülkelerle ilgili bilgilendirilmesini amaçlayan söz konusu e-sohbet toplantısının detaylarına ekte yer verildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

EK:Irak Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı