H İ B

deprem

DUYURULAR

E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne atıfla alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca yapılacak geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında, Gümrük Yönetmeliğinin 502’nci maddesi uyarınca ibrazı gereken ve anılan Yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu ve Form eki belgelerin elektronik ortamda ibraz edilebildiği Geri Verme – Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı, anılan sisteme BİLGE Sistemi kullanıcı adı ve şifresi ile erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca gerçekleştirilen gümrük işlemlerinden kaynaklı vergi ve ceza borçlarının yükümlüler tarafından elektronik ortamda görüntülenebilmesini sağlamak üzere Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin devreye alındığı, Bakanlıklarının web sayfasında yer alan;
“https://www.ticaret.gov.tr/uygulamalar” adresi üzerindeki “Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi” bağlantısı yardımıyla BİLGE sistemi kullanıcı adı ve şifresi ya da “e-devlet şifresi” ile sisteme erişimin mümkün bulunduğu belirtilmektedir.

Bununla birlikte, anılan Bakanlık ve TÜRKSAT tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, yukarıda adı geçen sistemlerin e-Devlet Platformuna entegrasyonunun tamamlandığı, Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sistemi ve Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemine 19.04.2022 tarihi itibariyle e-Devlet Kapısı üzerinden erişim sağlanmasının mümkün olduğu bildirilmektedir. Söz konusu hizmetlere ilişkin erişim adresleri aşağıda yer almaktadır.

Hizmet Adı: Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-vergi-ve-ceza-borcu-sorgulama-6490

Hizmet Adı: Gümrük Geri Verme Kaldırma Başvuru Sistemi

Hizmet Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/gumruk-geri-verme-kaldirma-basvuru-sistemi-6491

Bilgilerinize sunulur.